Doorontwikkeling Prinseböske Maasbree

Doorontwikkeling Prinseböske Maasbree

Weer een stap dichterbij de realisatie doorontwikkeling Prinseböske Maasbree

Na de nominatie voor de Groene Helden stimuleringsprijs 2017 en de beloning hiervan met een 4e prijs en een geweldige cheque van € 4.000,00 is er ook een aanvraag gedaan bij het fonds Maatschappelijke projecten bij de Rabobank Peel, Maas en Leudal.

De Rabobank heeft deze aanvraag beloond met een bijdrage van € 5.000,00. Dit is fantastisch nieuws omdat de realisatie van de plannen hiermee in een stroomversnelling komt.

Een gezamenlijk project

Sinds 1994 is de APK (Aod Prinse Kompenie) de trotse gebruiker van een stuk grond (in erfpacht van de gemeente in ruil voor onderhoud van het gebied) aan het Laar in Maasbree. Vanaf dat jaar hebben de oud prinsen daar jaarlijks door de laatst toegetreden oud Prins  een boom laten planten, waardoor er nu een prachtig bos is ontstaan met inmiddels meer dan 40 bomen die men jaarlijks onderhoudt. Bij iedere boom staat een tekstbordje. Op dit bordje probeert de APK op humoristische wijze kort de karakteristiek van de boom, betreffende Prins en overeenkomsten tussen beide weer te geven.

Inmiddels loopt de APK tegen een uitdaging aan. Ruimte om nieuwe bomen te planten is er niet meer. Enige jaren geleden is echter al het idee ontstaan om het Prinseböske toegankelijker te maken voor een breed publiek. Nu men tegen het capaciteitsprobleem aan loopt hebben Herman Vaessen en Loonbedrijf Gebroeders Hermans in goed overleg met de APK besloten het Prinseböske door te ontwikkelen en er een uniek stukje natuur van te maken wat ter beschikking komt voor een breed publiek uit de regio en geschikt is voor diverse educatieve doeleinden.

Door Herman Vaessen is er een masterplan gemaakt. Dit plan bestaat uit het ontginnen van ca. 2200 m2, aan het Prinseböske grenzend bos en dit door hergebruik van materialen opnieuw in te richten tot publieksvriendelijk natuurgebied met vele gebruiksmogelijkheden. Zo worden er wandelpaden, natuurlijke zitgelegenheden, (natuurlijke) klim- en klauterbomen, bijenweides, loopstammen, takkenrillen, knuppelbruggen en insecten- en bijenhotels gerealiseerd.

Andere initiatiefnemers en partners die bij dit project betrokken zijn: Buurtvereniging Het Heeske, Dorpsraad Maasbree, Imkervereniging Horst e.o. en Basisschool De Violier te Maasbree.

Dankzij deze financiële bijdragen kan in het najaar gestart worden met de eerste werkzaamheden!