Volgende stap in ons CO2-reductieprogramma

Volgende stap in ons CO2-reductieprogramma

Groenrijk Maasbree en Herman Vaessen hebben een CO2-reductieprogramma opgesteld om de eigen CO2-reductiedoelstelling te realiseren.

Het nemen van onze verantwoordelijkheid in het treffen van milieuvriendelijke maatregelen en het reduceren van CO2-uitstoot is een belangrijk onderdeel in onze bedrijfsvoering.

Eén van de maatregelen die we onszelf hebben opgelegd is het verlagen van ons energieverbruik. Daarom is er afgelopen week een begin gemaakt met het leggen van een flinke kabel als voorbereiding op de zonnepanelen die binnenkort op de loods bij Herman Vaessen geplaatst gaan worden.

Vanaf medio juni verwachten Groenrijk Maasbree en Herman Vaessen het systeem operationeel te hebben en zo een extra bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Interesse in onze CO2-footprint? Klik hier.