Eikenprocessierups ook in 2017 weer adequaat bestreden.

Eikenprocessierups ook in 2017 weer adequaat bestreden.

Herman Vaessen heeft in 2017 voor onder andere 9 gemeenten in Noord- en Midden Limburg de Eikenprocessierups gemonitord en bestreden. Op 15 november heeft het jaarlijkse evaluatiemoment plaatsgevonden en we kunnen stellen dat de EPR- bestrijding dit jaar weer succesvol is verlopen.

Ondanks de waarschuwing van een verhoogde plaagdruk van 30% t.o.v. 2016 is het aantal meldingen binnen het kader van voorgaande jaren gebleven.

De deelnemers hebben de monitoringsrapportage ontvangen en de daar uitkomende resultaten hebben we besproken en geëvalueerd. Voor wat betreft de bestrijding is gebleken dat onze structurele aanpak, ondanks een hoge plaagdruk, efficiënt is verlopen.

Ook willen we graag de volgende gastsprekers bedanken; Dhr. Joosten van Bayer over toelating en gebruik van Xentari en Dhr. Dielen, ecoloog, over de nieuwe natuurwet.

Eikenprocessierups Totaalzorg

De presentatie is een onderdeel van ‘Eikenprocessierups Totaalzorg’. Een product van Groencollectief Nederland waarvan Herman Vaessen partner is en waarin jarenlange kennis en ervaring op het gebied van monitoring, preventieve en curatieve bestrijding van eikenprocessierups is gebundeld in één totaalconcept met een landelijke dekking. Met dit concept adviseren wij gemeenten, bedrijven, instellingen en particulieren in heel Nederland.