Genomineerd voor Boomproject van het Jaar 2018

Genomineerd voor Boomproject van het Jaar 2018

We zijn er trots op te kunnen meedelen dat we één van de vier genomineerde bedrijven zijn voor de landelijke competitie Boomproject van het Jaar 2018, van de VHG.

Het project dat we hiervoor hebben aangedragen is:
De 'Oude Markt' in Weert, een moderne groeiplaats voor bomen.

Klimaatadaptatie, hittestress, afkoppelen hemelwater, duurzame en innovatieve technieken. Actuele thema's anno 2018. In dit project is voor al deze thema's een rol weggelegd.

Deze opdracht van de gemeente Weert is gerealiseerd door een samenwerking tussen de groeiplaatsspecialist Tree Ground Solutions en Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen. Met de kennis en ervaring van TGS is een realistisch plan uitgewerkt om de groeiplaats in te vullen zodat deze voldoet aan alle eisen van de opdrachtgever. Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen is met al haar kennis en ervaring verantwoordelijk voor de uitvoering, de aanplant en de verzorging van de bomen. De bomen, Gleditsia triacanthos Sunburst in de maat 70-80 stamomvang, komen van Van den Berk Boomkwekerijen.

Criteria vakjury
De vakjury heeft elk project beoordeeld op vooraf vastgestelde aspecten: innovatie en originaliteit, architectuur (ontwerp, beeldkwaliteit, gebruikswaarde, materiaalgebruik, functionaliteit), beplanting (duurzaamheid, bijdrage ecosysteem, soortkeuze) en uiteraard vakmanschap (kwaliteit, onderhoud). Ook de taakverdeling en relatie met de opdrachtgever is meegenomen in de beoordeling, omdat een boomproject vaak een samenspel is van verschillende partijen.

De jury was goed te spreken over de projecten tijdens de jurydag en geeft aan dat de genomineerde projecten stuk voor stuk voorbeelden zijn van goed, specialistisch vakmanschap, die allemaal de toegevoegde waarde van bomen in de openbare ruimte aantonen.

Meer informatie over de bekendmaking volgt op een later moment. Meer lezen? https://bit.ly/2OZ6Yn3