Herman Vaessen PSO gecertificeerd, Trede 3!

Herman Vaessen PSO gecertificeerd, Trede 3!

Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

We zijn er trots op koploper te zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Trede 3 betekent concreet dat wij nu (in-)direct meer werkgelegenheid bieden aan deze doelgroep, dan organisaties in dezelfde grootteklasse.

Natuurlijk vinden we het fijn dat dit nu wordt erkend met een certificaat, tegelijkertijd vinden wij het ook de normaalste zaak van de wereld en vinden we dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor diensten of producten in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Socialer ondernemen als vanzelfsprekendheid binnen onze bedrijfsvoering
Al in 2006 werd er door Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen een stap gezet om samen met 2 andere partners onder de naam Noord Limburgs Groen (NLG) samen te werken aan één doel: regionaal en sociaal samenwerken om zo te helpen Floriade 2012 te realiseren met een maximale invulling van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na dit succesvolle evenement ging de samenwerking verder. Onder andere door het opzetten van sociaal maatschappelijke projecten die erop gericht zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om het werken in het groen als “middel” in te zetten om vaardigheden te ontwikkelen die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.  In 2018 behaalde NLG zelfs de 30+ certificering op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Met begrip & respect
Het lijkt zo vanzelfsprekend maar wanneer je deze 2 kernwaarden centraal stelt in je bedrijf en hierop je bedrijfsvoering afstemt dan zijn de grootste obstakels al overwonnen en ben je goed op weg naar sociale duurzaamheid binnen je organisatie. Dankzij de training ‘Harrie Helpt’ van CNV Jongeren is ons bedrijf nu ook ‘Harrie Proof’. Harrie staat voor Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend, Eerlijk. Door medewerkers binnen je bedrijf te trainen geef je ze handvaten voor een goede en optimale samenwerking voor alle betrokkenen.

Hier doen we het voor
Normaal gesproken is onze directeur Ralf Vaessen degene die onze medewerkers in het zonnetje zet. 16 november 2018 ging dit net even anders. Het bleek ‘Dag van de Ondernemer’ te zijn en één van onze collega’s overhandigde Ralf een speldje en oorkonde met de tekst ‘Bedankt voor jouw lef, doorzettingsvermogen en ondernemerschap. Dit speldje is een teken van mijn waardering voor jouw inzet en bijdrage aan onze maatschappij.’  Hoe mooi is dat?!

Binnen Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen gaan we met zijn allen verder op de ingeslagen weg en zien we de her-audit over 2 jaar vol vertrouwen tegemoet.