Inzicht, reductie en transparantie door CO2-Prestatieladder

Inzicht, reductie en transparantie door CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder stimuleert om onze CO2-uistoot in kaart te brengen en te verminderen. Inzicht, reductie en transparantie spelen hierbij een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering van Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen.

Wij berekenen onze CO2-emissie op basis van de verschillende soorten uitstoot. Bijvoorbeeld het brandstofverbruik van ons materieel en wagenpark. Om onze doelstellingen te behalen hebben we een Energie managementplan opgesteld met daarin vermeld onze besparingsopties, reductiemaatregelen en onze doelstelling 2016-2020.

Geïnteresseerd in onze resultaten (Footprint 2018, Energiemanagementprogramma, Keteninitiatief en Communicatieplan)? Klik dan hier.