CO2-Bewust certificaat, niveau 3 weer voor 3 jaar verlengd!

CO2-Bewust certificaat, niveau 3 weer voor 3 jaar verlengd!

Duurzaamheid is een populair begrip in deze tijd maar ook zeer noodzakelijk.

We hebben al een goede start gemaakt maar nu is het zaak dit verder te optimaliseren. Of het nu gaat om sociaal ondernemen of juist het milieu en het ecologische aspect van duurzaamheid. We zoeken actief en innovatief naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen en voeren de bijbehorende maatregelen ook daadwerkelijk uit. Mooi dat deze inspanningen hebben geleid tot een verlenging van ons CO2-Bewust certificaat, niveau 3!

Wij stimuleren energiereductie onder andere door onze medewerkers en andere belanghebbenden te informeren middels een heldere communicatie over onze meest actuele CO2-footprint. Meer lezen? http://bit.ly/2KDmZ1h