Monitoring eikenprocessierups

Monitoring eikenprocessierups

Het juiste 'go'-moment

Met de afgevaardigden van 8 samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg hebben wij gisteren een interessante bijeenkomst gehad.

Tijdens dit jaarlijkse evaluatiemoment hebben wij een presentatie gegeven over het verloop van de eikenprocessierups bestrijding van het afgelopen jaar. De deelnemers hebben een monitoringsrapportage ontvangen waaruit bleek dat door het bepalen van het juiste 'go'-moment en de structurele aanpak we kunnen stellen dat de bestrijding van de eikenprocessierups het afgelopen jaar uiterst efficiënt is verlopen.