Onkruidbestrijding

Herman Vaessen is specialist in het duurzaam onkruidvrij houden van trottoirs, bestrating en halfverhardingen. Dit doen we met selectieve onkruidbestrijding volgens Duurzaam OnkruidBeheer (DOB). Dit betekent dat er alleen gespoten wordt op die plaats waar onkruid groeit. Hierdoor is er minder spuitmiddel nodig, wordt het oppervlaktewater niet onnodig vervuild én blijft het resultaat van de bestrijding overeind. Op plekken waar dit niet toepasbaar is, wordt gewerkt met andere methoden, zoals borstelen, branden of hete lucht.

Bekijk meer productgroepen in de categorie Groen