Afstudeerproject

20 weken geleden gingen deze 3 toppers Janneke, Zoë en Alex, vierdejaarsstudenten aan de HAS Green Academy in ’s-Hertogenbosch aan de opleidingen Management van de Leefomgeving en Milieukunde voor ons aan de slag met hun afstudeerproject.

De opdracht?

We hebben meerdere vragen neergelegd en gaandeweg het proces hebben deze geresulteerd in 2 onderzoeksvragen die zijn uitgewerkt:

  1. Onderzoek naar verbeterkansen met betrekking tot de duurzaamheid binnen onze bedrijfsvoering.
  2. Onderzoek naar het duurzamer inrichten van de buitenruimte en het opstellen van Kansenkaarten voor één van onze opdrachtgevers, een woningcorporatie.

Dit heeft geresulteerd in een bruikbaar inspiratieboek waarmee wij opdrachtgevers kunnen inspireren met breed toepasbare algemene kansen (Kansenkaarten).

Voor een heel aantal van deze kansen is daarnaast een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgesteld, een tool waarmee ook (wetenschappelijk onderbouwd) kan worden aangetoond wat een realisatie kost maar nog belangrijker wat het opbrengt!

Deze Kansenkaarten zijn opgesteld met als uitgangspunt het model van De Levende Openbare Ruimte (VHG, 2020).

Dit model vervult meerdere functies tegelijk. In totaal wordt hier uitgegaan van 19 verschillende thema’s die verder zijn onderverdeeld in: Klimaat, Mens, Natuur en Economie. De thema’s dragen bij aan een prettige, gezonde en duurzame leefomgeving. Verschillende thema’s binnen de Levende Openbare Ruimte hebben onderling invloed op elkaar.

Door een integrale aanpak kunnen verschillende meerwaarden van groen tegelijk worden ingezet.

Deze studenten hebben ons zeker geïnspireerd en wij gaan er op onze beurt voor zorgen dat wij opdrachtgevers hiermee inspireren.

Wat ons betreft zijn ze geslaagd in hun opdracht!