Groeiplaatsverbetering

Voor een gezonde boom is niets zo belangrijk als een goede groeiplaats.

Klimaatadaptie, hittestress, afkoppelen hemelwater, duurzame en innovatieve technieken. Actuele thema’s bij het vergroenen van stedelijk gebied waarbij voor bomen een belangrijke rol is weggelegd. Om gezonde bomen te laten groeien is een goede groeiplaats dan ook een absolute vereiste.

Ten behoeven van deze thema’s werken wij veel samen met gerespecteerde partners. We delen kennis en werken samen om zo te komen tot de meest innovatieve, duurzame en succesvolle oplossingen.

Wij hebben inmiddels al aardig wat ervaring opgedaan in de uitvoering van dit soort projecten waarbij innovatieve technieken samenkomen. Denk hierbij aan afkoppelen van hemelwater van omliggende daken bij een groeiplaats. Dit water wordt dan opgevangen in ondergrondse groeiplaatsvoorzieningen. Vervolgens kan er een slim monitoringssysteem worden geïmplementeerd dat de waterstanden in de ondergrondse, aan elkaar gekoppelde groeiplaatsen van bodemvochtigheid in het bomenzand registreert. Hiervoor wordt dan weer gebruik gemaakt van slimme sensoren.

Het project ‘Oude Markt Weert’ heeft ons in 2018 zelfs een nominatie voor ‘Boomproject van het jaar’ opgeleverd.

De tot nu toe gerealiseerde projecten zijn mooie voorbeelden van innovatief en duurzaam samenwerken met als resultaat prachtige projecten die klaar zijn voor de toekomst.

treeworker

boomverzorging

processierups

vacatures

groenrijk

inspiratie