Eikenprocessierups

Herman Vaessen heeft ruim tien jaar ervaring op het gebied van monitoring, preventie en bestrijding van processierupsen. Wij adviseren gemeenten, bedrijven, instellingen en particulieren, monitoren de locaties waar de insecten zich ophouden en voeren zowel preventieve als curatieve bestrijding uit. Behalve wegzuigen maakt Herman Vaessen gebruik van een preventieve en milieuvriendelijk bestrijding, onder andere met het biologisch middel XenTari. Dit middel werkt zeer sterk tegen eikenprocessierupsen maar spaart andere nuttige insecten. Ook voor mensen heeft het middel geen nadelige gevolgen.

treeworker

boombeheer

inspiratie