Visual tree assessment

Overheden, bedrijven en instellingen hebben een zorgplicht voor hun bomen. Onder zorgplicht wordt in de boomverzorging verstaan dat er regelmatig digitale controles moeten gebeuren ten aanzien van de veiligheid van een boom. Indien er zichtbare afwijkingen zijn, moeten deze worden vastgelegd. Per afwijking stelt Herman Vaessen een prioriteitenlijst op van de onderhoudsmaatregelen die genomen moeten worden. Zo worden de veiligheidsrisico’s tot een minimum beperkt. De digitale bestanden die Herman Vaessen aan klanten aanlevert, zijn afgestemd op de diverse beheerprogramma’s. Alle werkzaamheden voert Herman Vaessen uit binnen Visual Tree Assessment (VTA).

processierups

treeworker

boomverzorging

boombeheer

ontwerp & advies

inspiratie