Certificeringen

Herman Vaessen stelt zich ten doel om een CO-2 reductie van 5% te behalen in de periode 2016-2025.

Duurzaamheid is een populair begrip in deze tijd maar ook zeer noodzakelijk. Daarom zijn wij ook binnen onze bedrijfsvoering druk doende om hier inhoud aan te geven. We hebben al een goede start gemaakt maar nu is het zaak dit verder te optimaliseren. Of het nu gaat om sociaal ondernemen of juist het milieu en het ecologische aspect van duurzaamheid. We zoeken actief naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen en voeren de bijbehorende maatregelen ook daadwerkelijk uit.

Relevante gegevens hebben wij op deze website geplaatst om zo de energiebewustwording van onze medewerkers en andere belanghebbenden te verhogen. Daarnaast realiseren wij bewustwording bij onze medewerkers door de informatie te communiceren middels berichten op het prikbord en in een toolbox. Wij stimuleren energiereductie door onze medewerkers en andere belanghebbenden middels een heldere communicatie volgens de meest actuele CO2-footprint.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende documenten:

Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op de website van SKAO.

vacatures

nieuws