VitaalGroen

VitaalGroen is een verrassend kleurrijk beplantingsconcept dat de biodiversiteit stimuleert en de belevingswaarde van tuin, park en woongebieden vergroot. Het klinkt eenvoudig: de natuur centraal stellen en de juiste plant op de juiste plaats zetten. Met VitaalGroen is het dat ook.

Vakkundige aanleg volgens de gestelde richtlijnen en beheermethoden resulteert in vitale (duurzame) beplanting en reductie van beheerkosten. Speciaal geselecteerde vaste planten vormen binnen VitaalGroen de basis, die wordt aangevuld met grassen en sierheesters. Bij naleving van het juiste beheer garanderen wij een levensduur van 10 jaar. In de praktijk blijken de meeste plantvakken een levensduur van 15 jaar of langer te hebben.

Voordelen VitaalGroen:

• Bevorderen gezonde leefomgeving;

• Representatieve buitenruimte;

• Reductie beheerkosten;

• Diversiteit door uniek plantassortiment;

• Levensduur minimaal 10 jaar;

• Concurrerend met traditionele plantvakken.

Ontwerpen met VitaalGroen

In nieuwe situaties kan met VitaalGroen ook ontworpen worden, hierbij blijft de juiste plant op de juiste plek leidend. Met de natuur meebewegen in plaats van tegenwerken. Ontwerpen en beplantingsplannen met VitaalGroen kenmerken zich door grote vakken vaste planten, waarbij siergrassen als Pennisetum en Miscanthus veelal een bepaalde structuur vormen. Hierbij is het belangrijk dat iedere plantsoort vanuit minimaal een van de zijden bereikbaar blijft. Zodoende is er altijd een mogelijkheid om tussentijds in te grijpen met een beheermaatregel als het terugzetten en doormesten van de soort. Een dergelijke maatregel kan nodig zijn wanneer de beplanting door overmatige groei uit elkaar dreigt te vallen. Het direct doormesten zorgt ervoor dat het plantvak weer snel sluit en onkruid dus onderdrukt blijft.

Aanleg

In vergelijking met vele andere beplantingsconcepten vormt in onze aanpak de aanwezige bodem het uitgangspunt. Zelfs hardnekkige wortelonkruiden kunnen met een juiste aanplant onderdrukt worden. Hierbij speelt een weloverwogen plantkeuze een grote rol. Om onderhoud van VitaalGroen in de toekomst voor SW-bedrijven of anderszins mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt mogelijk te maken, wordt de beplanting te allen tijde op rijen aangebracht.

Innovatief product Bodemvitaal voor een lage CO2-uitstoot

Bodemvitaal is een duurzame plantgatverbeteraar die zorgt voor het snel aanslaan van beplanting en brengt de beplanting in optimale conditie, zodat plantstress beperkt blijft. Dit product heeft inmiddels bewezen dat het bijdraagt aan minder uitval van beplanting. Voor het planten wordt Bodemvitaal in de bovenlaag doorgewerkt.

De voordelen van Bodemvitaal:

• Houdt meer dan 50% aan eigen volume aan vocht vast;

• Is relatief laag in stikstofgehalte (onderdrukt onkruidgroei);

• Is relatief hoog in fosforgehalte (goed voor ontwikkeling wortels);

• Bestaat uit volledig gerecycled materiaal;

• Er is geen turfwinning nodig en geeft dus weinig CO2 uitstoot in relatie tot vergelijkbare producten.

Beheer VitaalGroen verlangt vakkennis

Om een gesloten beplanting te kunnen waarborgen is het afsluiten van minimaal een 3-jarig beheercontract aan te bevelen. Een goed beheer bestaat uit beperkt schoffelen, maar juist tijdig wieden van onkruid tijdens het eerste groeiseizoen. Doordat de beplanting snel in sluiting raakt zal na één tot twee jaar nauwelijks onkruid bestreden moeten worden. Echter dient de beplanting vitaal gehouden te worden door een regelmatige bemesting met een langwerkende organisch meststof. Vroeg in het voorjaar afzetten van de beplanting doormiddel van mulchen is voor sommige soorten van belang.

VitaalGroen en biodiversiteit hand in hand

Niet alle plantvakken lenen zich voor een wild bloemenmengsel en vele mensen geven de voorkeur aan een gestructureerde woonomgeving. Eens te meer is gebleken dat het overzichtelijk geheel van VitaalGroen aansluit bij de gewenste belevingswaarde van de gebruikers. De bloemen van VitaalGroen geven veel kleur en verleiden menig insect tot het bestuiven van de plant. Zo herbergen Kalimeris een zeer grote diversiteit aan zweefvliegen en maken honingbijen ruzie om de beste bloemen van de Persicaria.

zwembad

buitenverblijf

belevingstuin

natuurlijk spelen

waterklaar

prairietuinen

de levende tuin

vacatures

inspiratie